Porota o súťaži DOFOTOS

Predstavujeme odbornú porotu, ktorá bude hodnotiť súťažné série v dvoch kolách. Každému porotcovi sme zároveň položili jednoduchú otázku: „Čo očakávate od súťaže DOFOTOS?“.

Continue reading

Mechanizmus kultúry v Slovak Press Photo dokumentu nepraje

O kvalite fotografie na Slovensku však môžeme začať pochybovať, bohužiaľ. Bohužiaľ preto, lebo ju prezentujú tunajšie súťaže, ktoré majú viditeľnú chybu v systéme fungovania určitými pravidlami chránenej kultúry. Ak mechanizmus umenia nepraje prvku – dobou uznanej kvalite tradíciou vyvíjanej fotografii až do dnešnej doby, tak nastáva kríza vo vnútri kultúry.

Continue reading