Nie je akt ako akt

Fotografia aktu je umelecký fotografický smer, ktorého témou je zobrazovanie nahého, alebo čiastočne odhaleného tela. Je to akýsi zdroj estetického zážitku pre vzdelaného človeka, ktorý dokáže vnímať telo ako umelecký objekt.

Continue reading