© Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii

Pinkhus Karlinskii. 84 rokov, 66 rokov služby. Dozorca plavebnej komory na kanále Mariinskii (dnes Volžsko-baltská vodná cesta) na severe európskej časti Ruska. 1909