Trinásť otázok Martina Čulíka Matúšovi Zajacovi

Pre Matúša Zajaca ostáva pri fotografovaní subkultúr základom humanistické posolstvo sociálneho dokumentu, ale zmenil sa spôsob vyjadrovania cez obraz. Jeho dnešné vnímanie je na rozdiel od klasického sociálneho dokumentu viac expresívne a postavené na psychológiu v portrétoch.

Continue reading

Adela Tihláriková – Posledný rozhovor s Tiborom Huszárom

Knižne ste vydali už fotografie mesta New York, fotografovali ste Paríž a uvažujete nad Moskvou. Čo robíte pre to, aby ste zachytili genia loci? Treba tam žiť. Aby človek niečo nafotil, musí cítiť ten vzduch a dostať sa do okruhu ľudí žijúcich v meste. Musia ho akceptovať, otvoriť svoje srdce a obydlia. […]

Continue reading