Dejiny fotografie? Žiadna nuda! – farby Ruského impéria

Odfotografovať svet vo farbe a podeliť sa s ním okoliu je dnes záležitosťou okamihu. Svetu vládne rýchlosť a polotovary. V porovnaní s históriou je takmer všetko jednoduchšie. Čím všetkým si fotografia prešla, aby nám ponúkla dnešné pohodlie? Cesta k vzniku sociálnej fotografie nebola ľahká. Jej predstavitelia museli prekonávať ľudské i technické prekážky a často sa počas svojho života uznania nedočkali. Jedným z významných dokumentaristov bol aj fotograf, chemik a inovátor Sergej Michajlovič Prokudin-Gorskij (1863-1944), ktorý vyvinul ranú technológiu farebnej fotografie. Pre svoj postup používal fotoaparát, ktorý v rýchlom slede za sebou exponoval tri čiernobiele snímky na sklenené dosky. Každá z trojice fotografií bola zhotovená cez iný farebný filter. Ak sa súčasne premietli všetky tri svetlom príslušnej farby, zobrazila sa farebná scéna.

Bez poznania minulosti nevieme pochopiť súčasnosť a predvídať budúcnosť.

Prokudin-Gorskii je zároveň autorom veľkolepého projektu dokumentácie ruskej ríše s jej históriou, kultúrou a prebiehajúcou modernizáciou. Cár Mikuláš II. mu poskytol technické vybavenie a umožnil vstup do zakázaných oblastí. Takisto mal k dispozícii špeciálne upravený železničný vagón, v ktorom sa nachádzala tmavá komora. V rokoch 1909 až 1915 svojou unikátnou technológiou fotografoval cárske Rusko, jeho továrne, technické stavby ale aj každodenný život obyčajných ľudí. V americkej knižnici Kongresu sa nachádza rozsiahly digitálny archív obsahujúci niekoľko tisíc Gorského fotografií. Desať vybraných digitálne spracovaných fotografií z čiernobielych originálov špeciálnou technológiou (metódu vyvinul Blaise Agüery y Arcase, softvérový inžinier pracujúci pre Google) nám umožňujú farebný návrat v čase. Môžeme sa tak stretnúť s obyvateľmi cárskeho Ruska v ich prirodzenom prostredí a farbe.

Je až neuveriteľné, aké kvalitné fotografie sa podarilo zrekonštruovať. Pri farebných fotografiách sú jasne badateľné rozostrené kontúry, čo je spôsobené tromi rozličnými expozíciami, z ktorých sú zložené. Pre porovnanie galéria, ktorá obsahuje originálne čiernobiele snímky. Snímky sú oveľa ostrejšie, keďže predstavujú jednu expozíciu.

Prokudin-Gorskii v roku 1918, po októbrovej revolúcii a nástupe Lenina k moci z Ruska odišiel. Najskôr emigroval do Nórska, neskôr do Anglicka. Nakoniec sa usadil v Paríži, kde v roku 1944 zomrel. Zanechal po sebe veľké dielo, ale hlavne myšlienku o farebnom vnímaní fotografie. Napriek tomu, že sa mu nepodarilo vyvinúť technológiu, ako jednoducho vyvolať farebnú fotografiu bez nutnosti trojnásobnej expozície, právom mu patrí uznanie. Svojou mravčou prácou dokázal pre budúce generácie uchovať obraz o živote ľudí a priložil tak základný stavebný kameň k vzniku sociálnej fotografie.

Zdroj – Library of Congress.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Publikované v blog a označené ako , , , , , .