3 roky s dofoto – blog šéfredaktora

Projekt dofoto sme rozbehli v Októbri 2016. Za ten čas sa nám podarilo publikovať 156 článkov a zaujať tisíce čitateľov. Uplynulý rok bol taktiež bohatý na fotografické udalosti. V redakci sme sa zhodli, že tou top udalosťou bolo vydanie knihy AK47 od fenomenálneho Antonína Kratochvíla. Významne zarezonovala i výstava Evokativ Libuši Jarcovjákovej vo francúzskom Arles. Viacerí fotografi vydali skvelé knihy (Anders Petersen, Nan Goldin). V roku 2019 sme publikovali veľa podnetných rozhovorov. Vyberám jeden od každého redaktora, ktorý ma najviac zaujal.

Giorgio Negro (pripravil Matúš Zajac)

Tento zaujímavý zjav vo švajčiarskej fotografii je žiakom slávneho Ernesta Bazana a sám o sebe prehlasuje, že dokumentárnym fotografom nie je. Škatuľkovanie však nie je dôležité. Giorgo ukazuje svoj citlivý prístup k fotografii. Mám rád kompozičnú vyváženosť a som rád, že sme tohto autora mohli na dofoto odprezentovať.

Gabrielle Duplantier (pripravil Martin Čulík)

Francúzska fotografka oplývajúca jemnosťou. Takto vedia fotografovať iba ženy. Kurátorkou Marie Sordat bola zaradená do prelomovej výstavy Eyes Wild Opened v Bruseli. Jej tvorba je krehká, ale aj silná zároveň. Snové portréty sa striedajú s krajinkami v duchu impresionizmu.

Matúš Zajac a Petra Tomášov (pripravila Nicole Jašáková)

Rozhovor o tom ako vníma fotograf fotografovanú. Rozhovor Nicole s Matúšom a Petrou je jedinečný z mnohých hľadísk. Dozvedáme sa priamo in medias res, ako Petra preciťuje prácu dokumentárneho fotografa a aj ako Matúš pristúpil k fotografovaniu tejto témy. Potvrdzuje sa i to, že fotografická séria je veľakrát vedľajším produktom nezištnej pomoci človeku v núdzi.

Hans Madej (pripravila Clary Estes)

Najnovší, ešte čerstvý rozhovor s nemeckým fotografom zaoberajúcim sa svojimi koreňmi a miznúcimi spoločenstvami ľudí. Jeho široký záber ukazuje rozhľadenosť a istotu s akou sa v daných témach pohybuje. Zachytil dôležité historické okamihy krajín bývalého východného bloku, ale aj život jednoduchých ale odvážnych ľudí.

Judah Passow (pripravil Juraj Marec)

Ak mám vybrať aj jeden zo svojich článkov, tak potom rozhovor s americko-izraelským fotografom Judahom Passowom. Nielen kvôli jeho tvorbe samotnej, ale aj preto, že mi je jeho spôsob uvažovania blízky. Zamýšľa sa nad zbytočnosťou vojnových konfliktov vo svete a vyzdvihuje osobnú integritu fotografa.

Dovolím si parafrázovať slová z novoročného príhovoru našej prezidentky.

So slovom (fotografiou) sa často narába účelovo, bez zodpovednosti za následky a s umlčaním vlastného svedomia.

Slovo je verbálnym vyjadrením myšlienky, fotografia je to isté, ale vypovedané obrazom. Fotografia obsahuje mnohovrstevný svet, ktorého interpretácia závisí na psychickom rozpoložení diváka a v neposlednom rade aj na jeho miere empatie a stotožnenia sa s vyobrazenou témou. S dokumentárnou fotografiou, tak ako so slovom, by sa nemalo narábať účelovo, ak za účel považujeme čistú sebaprezentáciu autora. Najlepších dokumentárnych fotografov, s ktorými sme mali česť spolupracovať, viedla práve zodpovednosť, či už spoločenská alebo osobná, k tomu, aby nám prinášali príbehy, ktoré by nemali byť zabudnuté. V príhovore z minulého roka som použil citáty z rozhovorov, ktoré sme za daný rok zrealizovali. Nechcem sa opakovať, ale nedá mi citovať Hansa Madeja.

Dobré fotografie v konečnom dôsledku nie sú iba míľnikmi v histórii fotografie, ale tiež v histórii ľudského úsilia.

V redakcii sa usilujeme aby tieto míľniky boli dobre osvetlené a svietili v mori balastu, ktorý nás obklopuje. V novom roku máme navyše smelé plány. Chystáme sa vydať knižnú publikáciu rozhovorov uverejnených na dofoto aj s malými prekvapeniami. Verím vám naši čitatelia a podporovatelia, že nám v tomto pomôžete.

Vyzerá to tak, že rok 2020 sa bude niesť v duchu spoločenských zmien, či už sa to týka justície, politiky alebo občianskeho povedomia. Fotografia a umenie ako také, vždy reflektovalo spoločenské dianie a tak si želajme, aby sa s lepšou politickou kultúrou zmenila aj tá fotografická.

Na záver prikladám zoznam troch podľa štatistiky najčítanejších článkok v roku 2019. Suverénne našim najčítaneším redaktorom je Matúš Zajac, ktorý je dlhdobo ťahúňom návštevnosti dofoto. Anglickú verziu dofoto si otvárajú návštevníci z celého sveta. Okrem Slovenska a Česka (64%) sme početné návštevy zaznamenali i z USA, Grécka, Francúzska, Spojeného kráľovstva, Holandska, Švédska, Japonska či Austrálie. Prajem Vám v novom roku všetko dobré a verím, že sa spolu stretneme pri ďalších skvelých rozhovoroch a príbehoch dokumentárnej fotografie.

SK

Paradoxy života – rozhovor Nicole Jašákovej s Matúšom Zajacom a Petrou Tomášov

Mňa vždy zaujímali ľudia – rozhovor Matúša Zajaca s Iren Stehli

Bohyne fotografie – Model, Arbus, Goldin

EN

Only the camera can prove to me that I exist – interview with Fatima Abreu Ferreira by Nicole Jašáková and Matúš Zajac

I`m following my instinct – interview with Hideka Tonomura by Matúš Zajac

The secret is to have an emotional connection – interview with Giorgo Negro by Matúš Zajac

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Publikované v blog, názor a označené ako , , .