Finalisti súťaže DOFOTOS 2017 – hodnotenie poroty

Finalisti aj víťaz súťaže sú už známi. V nasledujúcom článku ponúkame pohľad do zákulisia hodnotenia poroty s komentárom a zobrazením celých sérií, ktoré postúpili do finále. Zároveň prikladáme aj bodové hodnotenie jednotlivých členov poroty (0 – najhoršie, 9 – najlepšie), ktoré bolo pridelené v anonymnom a individuálnom hlasovaní druhého kola DOFOTOS.

Ľuboš Dubovský – Stano

Hodnotí porotca Martin Čulík: „Séria „fotografií“ o vidieckom človeku, ktorý sa venuje výrobe slovenských ľudových hranových píšťal čisto naturálnym spôsobom, má veľký potenciál vojsť do histórie a postupne získať na vysokej umeleckej hodnote. Predpokladom je však pokračovanie v tejto tvorbe a neustále spoznávanie témy do jej úplného vnútra. Autorova snaha poukázať na skutočnosť bytia, pre väčšinu ľudí už výnimočných zjavení, je z pohľadu dokumentárnej fotografie pochvaly hodná. Pri podrobnom pohľade na jednotlivé snímky nadobúdame pocit ich samostatnej myšlienkovej jedinečnosti, autor k tomu prikladá výstižné kompozično-svetelné pohľady. Takisto sú na fotografiách zachytené rôzne momenty, ktoré charakterizujú život človeka v súznení so zvieratami, kamarátmi a prírodou, ktorú milujú. Osobitou kapitolou je manželka hlavného predstaviteľa, na jednom snímku zachytávame symbolické vháňanie čerstvého vzduchu do ich spoločného života. Zatiaľ chýbajúcim prvkom v série je bližší kontaktný portrét hlavného predstaviteľa, z ktorého sa dá ešte veľa čítať. Prajem Ľubošovi vytrvalosť, neprestajné tušenie, že čo robí, má zmysel.

Hlasovanie poroty: Fatemeh Behboudi – 8; Libuše Jarcovjáková – 9; Matúš Zajac – 9; Juraj Marec – 6; Martin Čulík – 8; spolu – 40 bodov.

David Arribas González – Jazvy

Hodnotí porotca Juraj Marec: „V DOFOTOS sme hodnotili 91 súťažných sérií a táto séria sa jednoznačne zaradila do finále medzi piatich najlepších. Aj keď v druhom kole nakoniec nezvíťazila, bola jednou z mojich favoritov. Zaujala ma svojou odlišnosťou a autorovým podaním. Autor má jasný rukopis a pre mňa vyhovujúci kontrast čiernej a bielej, ktoré dáva fotografiám expresívny charakter a tento osobitý jazyk zároveň podčiarkuje naliehavosť danej témy. V dokumentárnej fotografii je pomenej fotografov, ktorí podrobne a dlhodobo mapujú vzťah človek – zviera a poukazujú na fakt, že aj zvieratá majú svoje práva. Chrty sú pre svoje lovecké schopnosti veľmi žiadaným obchodným artiklom, a tak sú mnohými majiteľmi aj brané. Ako tovar, kus, prostriedok ku zvýšeniu prestíže. Autor svoju sériu vyskladal umne a s citom pre detail. Striedanie tmavých a svetlých plôch v rámci celej série či individuálnych fotografií nie je náhodné. Z fotografií je cítiť názor, čo je pre dokumentárneho fotografa či žurnalistu, to najpodstatnejšie. Autorovi gratulujem a želám úspešné pokračovanie v jeho tvorivej práci.“

Hlasovanie poroty: Fatemeh Behboudi – 9; Libuše Jarcovjáková – 6; Matúš Zajac – 5; Juraj Marec – 8; Martin Čulík – 4; spolu – 32 bodov.

Clary Estes – Tí, ktorí zostali

Hodnotí porotkyňa Fatemeh Behboudi: „Claryin projekt je hlbokým príbehom o živote človeka, ktorý v dôsledku politiky a vládnych mocností prežil ťažké udalosti, ktoré zmenili jeho život. Keď som uvidela túto sériu, na starých fotografiách a tvárach dnešných pozostalých som cítila hlboké rany. Fotografie ku mne hovoria. Rozprávajú o minulosti, ktorá ešte trvá a preživší tak čakajú na prázdnu budúcnosť. Tento príbeh ma prinútil rozmýšľať o histórii a príbehu týchto ľudí. Za Claryin projekt som hlasovala, pretože je rozprávačom o historickej udalosti, o ktorej mnohí z nás nevedeli, a ktorá zároveň výrazne ovplyvnila životy ľudí žijúcich dodnes. Nakoniec, o histórii nie je ľahké hovoriť. Mnohí svedkovia už neexistujú. Mnoho dokumentov zmizlo. A nová generácia nie je schopná pochopiť svoju minulosť. Bez takýchto projektov nemôžeme poznať minulosť a posunúť sa vpred. Claryin projekt bol jednou z mojich piatich najobľúbenejších sérií.“

Hlasovanie poroty: Fatemeh Behboudi – 7; Libuše Jarcovjáková – 7; Matúš Zajac – 4; Juraj Marec – 5; Martin Čulík – 3; spolu – 26 bodov.

András Á. Cséfalvay – Balázs

Hodnotí porotca Matúš Zajac: „V prvom rade musím poďakovať všetkým autorom, ktorí mali odvahu a tvorivú snahu poslať eseje do súťaže DOFOTOS, ako aj ostatným členom poroty za naozaj výbornú spoluprácu. Musím povedať, že asi 12 esejí malo úroveň sa dostať do nominácie a naozaj rozhodoval detail, ktorý znamená pre esej tak veľa. Príbeh o Balázsovi, chlapcovi s hendikepom, je z jednej strany tak smutný, ale z tej druhej zároveň tak úžasne pozitívny. Zvyčajne sú eseje o ľuďoch postihnutých Downovým syndrómom veľmi priamočiare, ale v príbehu o chlapcovi s túžbou stať sa raz športovcom s výsledkami je naopak o neuveriteľnom odhodlaní si splniť svoj vlastný sen. Autor preniká vytvorením priateľského vzťahu do intímneho sveta Balázsa a jeho blízkych. Do sociálnej témy cez svoj hľadáčik subjektivizuje svoje pocity z daného človeka a prostredia. Fotografie sa nestávajú posolstvom o pomoci, ale naopak posúvajú sa do výtvarnejšej roviny vizualizácie a tým sa nám pozorovateľom otvárajú úplne iné možnosti vstrebávania pocitov z prvého pohľadu jednoznačného príbehu do sveta autorových myšlienok.

Hlasovanie poroty: Fatemeh Behboudi – 5; Libuše Jarcovjáková – 5; Matúš Zajac – 7; Juraj Marec – 9; Martin Čulík – 5; spolu – 31 bodov.

Michal Babinčák – Cigáni

Hodnotí porotkyňa Libuše Jarcovjáková: „Anna Fárová ve svých vzpomínkách na jednoho z největších mistrů dokumentární fotografie 20. století H.C. Bressona zdůrazňuje, jak pro něj bylo důležité “zachytit důstojnost člověka”. Cyklů z romských osad bylo v soutěži několik. Není divu – téma je to silné, atraktivní, zdánlivě lehce dostupné, vždy aktuální. Série fotografií Michala Babinčáka mě zaujala právě pro tu “důstojnost”, kterou lidé na jeho fotografiích v sobě mají. Poslední z posledních, ale my vidíme hrdé a krásné lidi. Fotografie jsou úsporné, nesentimentální, syrové. Tato série fotografií není pro mne úplně dotažená, nejméně dvě fotografie mi připadají jakoby byly fotografovány někým s jiným autorským rukopisem. Nicméně – cítím z ní veliký autorův potenciál a silný hlas, který – jak pevně doufám přinese v budoucnosti další krásné fotografie a cykly.

Hlasovanie poroty: Fatemeh Behboudi – 4; Libuše Jarcovjáková – 8; Matúš Zajac – 6; Juraj Marec – 7; Martin Čulík – 6; spolu – 31 bodov.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Publikované v blog a označené ako , , , , , .