Bruce Gilden – hľadanie archetypu

November je v okolí Bratislavy už tradične vyhradený fotografii. Zo širokej palety fotografov prezentujúcich svoju tvorbu na festivale Mesiac Fotografie 2017 vysoko a osamotene vyčnieva americký fotograf z Brooklynu, člen najprestížnejšej fotografickej agentúry Magnum, Bruce Gilden.

Mesiac Fotografie predstavil Gildenovu sériu s názvom Krásna katastrofa (A Beautiful Catastrophe), ktorú začal fotografovať v New Yorku v roku 1981. Táto séria mu vyšla v knižnej retrospektívnej publikácii v roku 2005.

Dom_Umenia_Bruce-Gilden_01

Gilden je povestný svojou nekonvenčnou a nekompromisnou technikou fotografovania, kedy často, úplne bez varovania, exponuje tváre pomocou blesku. Nie je však iba fotografom, ale je aj zberateľom nepredvídateľností ulice. Do svojej kolekcie chce zahrnúť všetky zaujímavé fyziognómie ľudských bytostí. V New Yorku a najmä na jeho obľúbenej Piatej avenue stretol a odchytil rôzne podivuhodné tvory, ktoré mu dovolili vstúpiť do svojej intímnej zóny. Zobrazuje ich s citom a dáva si veľký pozor, aby neprekročil miestami ťažko definovateľnú hranicu karikatúry. Fotografie sú kompozične i graficky pútavé a cez široké ohnisko objektívu máme pocit, že sa ocitáme priamo uprostred deja jedinečného momentu. Jeho práce sú vizuálne do detailu prepracované so silným dôrazom na kompozíciu.

V kontexte sociálneho dokumentu však výstava Krásna katastrofa, nepredstavuje to najlepšie, čo nám tvorba tohto fotografa môže ponúknuť. Možno je to tým, že jeho snímky z ulíc New Yorku sú už notoricky známe a často používané pri prezentácii základov pouličnej fotografie.

Bruce Gilden sa nevenuje iba fotografovaniu ulíc. To by mu na prijatie do agentúry Magnum určite nestačilo. Po 10 rokoch práce a 19 návštevách ostrova Haiti vydal rovnomennú knihu, s ktorou v roku 1996 získal Cenu európskych vydavateľov za fotografiu (European Publishers Award for Photography). Kniha Haiti predstavuje naturálny pohľad do života na ostrove neoddeliteľne spojeného s rituálmi voodoo.

Ďalším projektom s veľmi silnými príbehmi je projekt „Drsní chlapi“ (Tough guys). Gilden bol vždy fascinovaný ľuďmi s gangsterským výzorom ako aj samotným podsvetím. Ako sám priznal, prostredníctvom týchto fotografií sa vyrovnáva so vzťahom k svojmu otcovi.

V oboch spomínaných sériách autor upustil od svojho tradičného divadelného zobrazovania ľudí na ulici. Je to len dobre. Bruce Gilden na Haiti, či pri fotografovaní gangstrov na Sibíri, ubral na teatrálnosti a pridal na ľudskosti. Vo fotografiách cítime osobnejší pohľad na tému z pohľadu zainteresovaného dokumentaristu. Fotografovať takéto zložité témy je veľmi náročné a Gilden dokazuje, že sa právom zaraďuje medzi špičku svetovej dokumentárnej fotografie.

Tento „majster pouličného divadla“, ako ho nazval Martin Parr, je neobrúsený hlas a neúnavný hľadač pôvodného ľudského predobrazu. Je veľká škoda, že napriek dlho reklamovanej návšteve, Bruce Gilden osobne Bratislavu nenavštívil a tým pádom sa nemohol uskutočniť ani jeho workshop. Stretnutie sa s osobnosťou svetového formátu by bolo naozaj inšpirujúce.

Jeho aktuálnu výstavu si ešte môžete pozrieť v Dome Umenia v Bratislave do 29.11.2017.

Fotografie použité v článku – archív autora; Bruce Gilden: Haiti, Dewi Lewis Publishing, 2002; URL: oficiálny web Brucea Gildena.

© Bruce Gilden – Tough guys

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Publikované v blog, fotografi, svet a označené ako , .