NOOR by NOOR, príbeh, ktorý si zapamätáme

Po pražskej výstave agentúry VII, ktorú v centre Czech Press Photo pripravil ako kurátor Andrej Reiser, a bola to naozaj prehliadka tých najsilnejších príbehov od žurnalistických fotografov s presahom do dokumentárnych esejí Antonína Kratochvíla, Jessicy Dimmock, Jocelyna Baina Hogga, Eda Kashiho a ďalších, sme mali možnosť vidieť tento rok vo Viedni nádhernú retrospektívu tvorby fotografov agentúry Magnum k ich 70.výročiu. Excelovala na nej tvorba Bruce Davidsona, Elliota Erwitta, Henriho Cartiera-Bressona a ďalších významných postáv žurnalistickej, ale aj dokumentárnej fotografie.

Do tejto medzinárodnej súvislosti treba zaradiť tú najkvalitnejšiu fotožurnalistiku z dielne agentúry NOOR, ktorú môžeme konečne vidieť vďaka nadácii Slovak Press Photo v Bratislave. Pred niekoľkými rokmi som mal možnosť osobne spoznať a spolupracovať s osobnosťou vojnovej fotografie Yurim Kozyrevom, ktorý spoločne so žiaľ už nebohým Stanleyom Greenom zakladal túto agentúru s jasnou myšlienkou pracovať, a to aj spoločne, na dlhodobých projektoch. Výstava sa nesie v znamení pokory a úcty k Stanleymu Greenovi ako oprávnenému velikánovi moderne, expresívne ladenej vojnovej, ale aj spoločenskej fotografie. Koncepcia výstavy, založená na vzájomnom výbere fotografii, dáva celému príbehu ďalší dôležitý rámec. Ide vlastne o dôkaz spolupatričnosti a otvoreného priateľstva členov tejto agentúry, a to nielen ako fotografov, ale v prvom rade ako ľudí so vzájomným rešpektom a úctou k tvorbe toho druhého. Výstava na počesť desiateho výročia založenia agentúry sa nesie v duchu zaujímavých postrehov autorov, odhaľujúcich charakter diela svojho kolegu.

Stanley Greene, ktorý vybral diela Yuriho Kozyreva, o nich píše: „Keď si pozriem Yuriho práce, vidím krásu odetú do temnoty“. Kozyrevove fotografie sú tak emočne vyšperkované a kompozične dokonalé, až je neuveriteľné, ako je možné takto fotografovať na vojnovom poli chaosu a smrti.

Yuri Kozyrev

© Yuri Kozyrev – výstava NOOR by NOOR, Bratislava

Mne osobne najviac sedia diela skvelých dokumentaristov Pepa BonetaFrancesca Zizolu. Na moju radosť práve Zizola vybral fotografie Bonetovi, ktorý je svojím obrazovým jazykom sám o sebe originálom: „Dôležitou súčasťou Pepových prác sú aj témy týkajúce sa rodu a pohlavia. Objektív sa zameriava na ľudské bytosti, neraz na tú temnejšiu stránku. Pep však dokázal preskočiť vulgárnosť a podať nám drámu tých, čo museli predávať svoje telo, aby prežilii“. Fotografie transsexuálov či prostitútok sú také intenzívne, že si uvedomujeme priamo osud ľudí, žijúcich na okraji spoločnosti.

© Francesco Zizola – výstava NOOR by NOOR, Bratislava

Ďalším skvelým dokumentaristom je Sebastián Liste, ktorému vybral fotografie Jon Lowenstein: „Keď niekto zabije človeka, ktorý je mu blízky, je nemožné tento čin odpustiť“. Listeho dielo je postavené na krutosti a tvrdej realite komunity žijúcej v skrachovanej továrni. Liste sa začlenil do komunity presiaknutej kriminálom a priamo zvnútra ukazuje jej život. Tieto fotografie ukazujú život taký, aký naozaj je, bez zbytočných obhajob a súdov.

Novým členom agentúry sa nedávno stal dokumentarista Robin Hammond. Jeho fotografie ukazujú, ako spoločnosť zaobchádza s ľuďmi s mentálne narušeným zdravím. Andrea Bruce v jeho tvorbe našla úprimnosť a intimitu: „Jeho dielo v nás vyvoláva pocit zodpovednosti v momente, keď sa rozhodneme obrátiť chrbtom k tomuto neľudskému zaobchádzaniu“.

© Sebastian Liste – Výstava NOOR by NOOR, Bratislava

Výstava NOOR by NOOR zasahuje duše aj srdcia ľudí. Fotografie vystavených autorov nútia návštevníkov zamyslieť sa nad ľudským životom, a sú aj zrkadlom, nasvieteným na vlastný život. Určite sa oplatí ďalej sledovať ďalšie kroky týchto osobností v nových projektoch.

Fotografia v perexe © Pep Bonet, výstava NOOR by NOOR organizovaná nadáciou Slovak Press Photo, Bratislava.

© Robin Hammond – výstava NOOR by NOOR, Bratislava

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
Publikované v blog, výstava a označené ako , , , .